Torkil Marsdal Hanssen og Turid Hatling Finne ser fram mot nye 25 år i PKOM. Foto: Lykt Foto & Film.

25 år med PKOM

På selveste himmelspretten, 13. mai 2021, er det hele 25 år siden PKOM AS ble unnfanget. Det har vært en eventyrlig ferd fra en enkel «faksavis» til å bli et av Trøndelags ledende kommunikasjonsbyrå.
12.5.2021

– PKOM har alltid vært annerledes, forteller Torkil Marsdal Hanssen som har jobbet i selskapet helt siden 2001.

– Husk at dette er kommunikasjonsbyrået som tilbød skreddersydde nyheter for kommunale næringskonsulenter levert som abonnementstjeneste via telefaks, og som utviklet nettløsninger for både bedrifter, næringshage og kommuner uten å ha fastforbindelse til internett, legger Hanssen humrende til. 

Fax-Avisa

Det var gårdbruker og mediemann Jostein Skage som startet bedriften i sin tid. Han lot seg inspirere og motivere av blant annet fra daværende rådmann i Nærøy, Paul Olav Tanberg, til å ta enkeltpersonforetaket Informasjonsutvikling ett steg videre. Dermed så Multimedia Namdal AS dagens lys.

I 1996 hadde de færreste hørt om internett. Men Skage hadde allerede den gang sterkt fokus på informasjonsteknologien. Med journalistisk erfaring i bunnen startet han den kommersiell faksavisa «Fax-Avisa», som var et nyhetsbrev om entreprenørskap rettet mot offentlige aktører. 

– Vi traff et behov i markedet, forteller gründeren i dag 25 år senere. 

– Og jeg tror vi var først i verden til å ta i bruk faksmaskina som distribusjonsmedium, sier Skage med et lurt smil.

I flere år var Fax-Avisas ukentlige nyhetsbulletiner om smarte løsninger og nyttige virkemidler, kjærkomment lesestoff for næringskonsulenter og utviklere Norge rundt.

Ikke lenge etter, startet selskapet å utvikle informasjonssider for sine kunder på internett. At selskapet ikke hadde fast tilknytning til verdensveven, var ingen hindring. Kundene de første årene var først og fremst fra det offentlige – gjerne i Oslo. De viktigste var Kommunaldepartementet, Miljøverndepartementet, Norges forskningsråd, SIVA og en rekke fylkeskommuner. 

Dreining mot utviklingsprosjekter

På 2000-tallet ble Multimedia Namdal AS mer synlig også på hjemmebane. Nettstedet kolvereid.no oppsto og selskapet produserte stadig flere lokale nettsider. I 2001 ble Norges første nettjournalist, Torkil Marsdal Hanssen, ansatt som kommunikasjonsrådgiver i selskapet. Han ble involvert i stadig flere utviklingsprosjekter, både som prosjektutvikler, søknadsskriver og prosjektleder.

– Jeg ble rekruttert til PKOM for å hjelpe Kommunaldepartementet med å selge inn EUs samarbeidsprogram Interreg i perifere norske distriktskommuner. Som om ikke EU-skepsisen var utfordrende nok, skulle innsalget skje på internett – noe de fleste småkommunene fryktet mer enn selve EU, humrer Hanssen når han tenker på sine første arbeidsoppgaver for 20 år siden.

Etter at Marit Dille tok over selskapet i 2008, ble selskapets rolle som utviklingsselskap enda tydeligere. Multimedia Namdal AS skiftet navn til Prosesskompetanse AS, og sto bak både søknad og strategi for det regionale omstillingsprogrammet for matregionen Ytre Namdal. Med til sammen 37 millioner kroner i offentlig finansiering, er det fortsatt det største enkeltprosjektet PKOM har skaffet finansiering til. Daglig leder Marit Dille ble senere rekruttert til jobben som regional omstillingsleder.

Et rendyrket kommunikasjonsbyrå

I 2013 ble Turid Hatling Finne ansatt som daglig leder, og etter åtte år styrer hun fortsatt skuta med stødig hånd. Hun forteller om en artig og spennende reise fra hun ble ansatt til dagens selskap.

– Vi har gått fra å være et lite selskap på Namdalskysten, til å bli et ledende kommunikasjonsbyrå i Trøndelag. I tillegg har vi deltatt i mange prosesser sammen med spennende og innovative bedrifter. Det har ikke vært en eneste kjedelig arbeidsdag, forteller Finne og trekker fram folkene som de aller viktigste, både i PKOM og blant kundene.

– Det er så mye flinke folk der ute, og vi er heldig som har fått samarbeide med så mange av dem.

I 2017 ble det nok et navneskifte. Denne gangen ble navnet PKOM. Et navn selskapet hadde hatt på folkemunne i flere år.

– Navneendringen kom som en naturlig konsekvens av at vi ble et stadig mer rendyrket kommunikasjonsbyrå, forteller Finne. 

Klar for 25 nye år

I dag er PKOM et lite, men velrennomert kommunikasjonsbyrå, som jobber primært med aktører innen matproduksjon og sirkulærøkonomi, og står spesielt sterkt innen marin og maritim sektor. De siste årene har selskapet styrket seg betydelig, og blitt mer synlig i markedet med kontorer både på InnovArena på Rørvik og InnoCamp på Steinkjer.

– Vi skal være et viktig kommunikasjonsselskap for Namdalskysten. Men for oss i PKOM er det viktig å bidra positivt til utviklingen i hele Midt-Norge, sier Finne. Som en konsekvens av dette fikk selskapet med seg Arve Løberg og Jo Kristian Kvernland på eiersiden i 2020, noe Finne er svært glad for. 

– Kundene våre nyter godt av fire partnere med komplementære egenskaper. Med vår strategiske, taktiske og operative kompetanse innen PR, media, politisk påvirkning, content og digitale kanaler, skriver vi praktisk talt framtida for våre kunder, avslutter Finne, og starter samtidig på kapittelet om de neste 25 årene med PKOM.

Siste nyheter

Næringslivsfrokost: Følk trøng følk – hvordan bygger du laget ditt?

Camerat, Grong Sparebank og PKOM inviterer til næringslivsfrokost torsdag 8. august i Steinkjer samfunnshus.
Les mer

Vil inspirere dugnadsheltene

PKOM, Camerat og Grong Sparebank ønsker å gjøre stas på dugnadsheltene og inviterer alle frivillige i lag og organisasjoner til inspirasjonskveld kvelden før åpningen av Steinkjermartnan.
Les mer

Høringssvar NOU Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

Her kan dere lese vårt høringssvar sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.
Les mer