Personvern

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholderinformasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt,og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridiskeier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling avpersonopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgipersonopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benyttedel- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, medmindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage etbrukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøkernettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet GoogleAnalytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies(små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrererbrukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelserpå nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange sombesøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommerfra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vikan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg somenkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres påGoogles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresseer definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemtmaskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sinsporingskode som anonymiserer IP-adressen førinformasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagredeIP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrerinformasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formåletmed lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret forsøk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikkekobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukestil å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdetpå sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukeskun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikkegarantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle sliketjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen,bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre utennoen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvisdu har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post mådu registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet.E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes nårdu sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemeldingom at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding,kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort forpublikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema erfor at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema erfor at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidenskontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon tildenne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn åsvare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun somtredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsenblir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte omeposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Nåreposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøreDatabehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift ogpresentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholdeinformasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan væreinformasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen avsystemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Vedtjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapslersom sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

På www.nettvett.no kandu lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.