Høringssvar NOU Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

Høringssvar NOU Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping

Her kan dere lese vårt høringssvar sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.
4.1.2024

Kommunikasjonsselskapet PKOM AS har i to tiår jobbet tett med havbruksnæringen og leverandørindustri. Herunder følger våre innspill til NOUen Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping:  

Havbruksutvalget foreslår en nedbygging av ordningene med tillatelser til særskilt formål. Dette er etter vår mening en svært dårlig idé, som vil gjøre det vanskeligere å oppnå nasjonale ambisjoner om økte eksportinntekter, mer verdiskaping og økt sysselsetting fra havbruk. Vi mener at både visnings- og undervisningstillatelser fungerer godt og etter sin hensikt, og derfor må videreføres.

Undervisningstillatelser har vært avgjørende for utbygging av «blå» studieretninger for å få ungdom til å velge sjømatnæringen som yrkesvei, og arbeide og bo i kystsamfunn. Den nære koblingen mellom skole og næring som disse tillatelsene muliggjør, er viktig for å bygge kompetansen som er nødvendig for å sikre en fremtidig bærekraftig norsk havbruksnæring. Ikke minst har denne vært viktig for at utdanningene har vært i stand til å møte den raske teknologiutviklingen i næringen. Dette har vi sett blant annet i Nærøysund, hvor næring og skoler sammen har utviklet tilpassede utdanningsløp som blant annet havbruksteknikker.

Visningstillatelsene bidrar til økt kunnskap om Norges nest største eksportnæring, en næring som størstedelen av befolkningen fortsatt kan lite om – selv i de største og viktigste havbruksregionene i Norge. Uten visningssentre vil det bli vanskeligere å forklare både lokalbefolkning og besøkende hva næringen er og representerer. Visningsanleggenes samarbeid med barnehager og skoler, er viktig for å skape interesse for rekruttering av framtidig arbeidskraft til både havbruk og til de viktige leverandørnæringene.

Visningsanleggene er i mange kystsamfunn også blitt en viktig del av kulturtilbudet i nærområdet, besøkt av både turister, lokalbefolkning, lag/foreninger, politikere og presse.  

Dersom våre politikere fortsatt skal ha troverdighet i vedtatte strategier om at havbruk skal være en av bærebjelkene i velferdssamfunnet vårt, kan de ikke avvikle ordningen bak visningssentrene som formidler nøytral og uavhengig kunnskap om norsk havbruksnæringen, også om de krevende sidene ved matproduksjonen.  

PKOM har de siste tiårene jobbet tett på store og små utviklingsprosjekter knyttet til norsk havbruksnæring. Vi mener ordningen med FoU-tillatelser må styrkes som et av de viktigste offentlige bidragene til å teste ut og sertifisere ny teknologi, som trengs for å nå nasjonale ambisjoner for akvakultur. Andre offentlige ordninger som Miljøfleksibilitetsordningen forutsetter teknologi som er testet ut i fullskala produksjon, og i årene som kommer, vil vi trenge FoU-tillatelser for testing og utprøving av både nye driftsformer og energiløsninger.

Hilsen PKOM AS

Turid Hatling Finne

Daglig leder

Siste nyheter

Hvordan lykkes med omdømmebygging?

Gjess, we can! Et godt omdømme er gull verdt. Så hvordan får du, og beholder, gode relasjoner til omverdenen?
Les mer

PKOM åpner kontorene for unge talenter

PKOM har flyttet inn i det nye kontorfellesskapet Beddingen på Kolvereid, og er dermed til stede både på Rørvik, Steinkjer og Kolvereid. Her tilbyr vi unge næringslivstalenter fri kontorplass i en oppstartsfase.
Les mer

Derfor har vi åpne kundelister

I PKOM er vi så privilegerte at vi jobber kun med kunder vi er glade i.
Les mer